OBRA NOVA:

 •   Edificis plurifamiliars
 •   Edificis unifamiliars
 •   Naus industrials
 •   Locals comercials
 •   Altres

 

  OBRA PUBLICA:

 •   Centres cívics
 •   Cases consistorials
 •   Centres d’atenció primària
 •   Rehabilitacions

  REHABILITACIÓ:

 •   Rehabilitació integral d’habitatges
 •   Rehabilitació integrals de masies (cases de pagès)
 •   Rehabilitació de locals comercials
 •   Rehabilitació de naus industrials
 •   Rehabilitació de cobertes
 •   Tot tipus de petites reformes (cuines, banys, etc.)
 •   Impermeabilitzacions (cobertes, terrats, etc.)
 •   Aïllaments (parets, cobertes, etc.) - Manteniments d'indústria.

 

  ALTRES:
 •   Gestió del procés de construcció
 •   Resolució de vicis constructius
 •   Amidaments i pressupostos

 

Ascensor

  INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS:
Ens en cuidem de tot perquè vostè gaudeixi de la comoditat de tenir ascensor a casa seva, i també per a comunitats de veïns.

 •   Instal·lacions a patis exteriors, interiors, ulls d'escala, foradant forjats...
 •   Projectes tècnics
 •   Llicències d'obres
 •   Legalitzacions
 •   Obres
 •   Instal·lacions

 

Obres les Melies
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio
Instal.lacio ascensor
Obra nova
rehabilitacio